Perfect Earth Foods

เรื่องราวของเรา

Perfect Earth Foods

เพอร์เฟค เอิร์ธ เราคือองค์กรเพื่อสังคมของเกษตรกรชาวไทย เป้าหมายของเราก็คือช่วยเหลือเพิ่มพูนรายได้ในสังคมเกษตรกรรมด้วยแนวคิดการทำเกษตรแบบออร์แกนิค

เราทำงานร่วมกับเกษตรกร สอนให้พวกเขาเข้าใจถึงวิธีการทำเกษตรแบบออร์แกนิค รวมถึงการตัดพ่อค้าคนกลางออกจากระบบการซื้อ-ขาย ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงและให้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณ

ผลิตภัณฑ์อาหารของเราทุกชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและปราศจากกลูเตน เราได้เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา ทุกอย่างถูกปลูกและผลิตด้วยระบบออร์แกนิค ตั้งแต่เมล็ดข้าวในท้องนาจนถึงการบบรรจุหีบห่อภายในโรงงานของเราเอง

ด้วยวัตถุดิบที่ดีกว่าและยึดหลักการทำการเกษตรอินทรีย์แบบดั้งเดิม เราจึงได้มาซึ่งพาสต้าข้าวออร์แกนิค อันเป็นผลผลิตจากข้าวแท้ 100% รวมถึง เจียพาสต้า ที่มีการเพิ่มเมล็ดเจียออร์แกนิคเข้าไปในเส้นพาสต้าด้วย

Perfect Earth Foods
https://perfectearthfoods.in.th/wp-content/uploads/2021/08/Cer-Logo-1-350x200.png
  1. ปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการทุกขั้นตอน
  2. สนับสนุนชาวนาในโครงการกว่า 2,500 คน
  3. โรงงานที่ได้มาตรฐานในจ.เชียงราย
  4. ผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพอาหารและความปลอดภัยจาก BRC
  5. การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของ SMETA
  6. ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารจาก Kosher
  7. ได้รับรองเป็นโรงงานที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้
  8. ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิคและปลอดกลูเตนจาก Ecocert และ USDA

ชาวนาในโครงการ

Perfect Earth Foods

ธุรกิจของเราก่อตั้งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย เราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ควบคู่ไปกับวิถีการทำการเกษตรแบบออร์แกนิคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค

เป้าหมายในการทำงานของ เพอร์เฟค เอิร์ธ เริ่มจากเราต้องการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนชาวเขา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบออร์แกนิค ฝึกสอนชาวเขาและครอบครัวให้ใช้สิ่งทดแทนจากธรรมชาติแทนสารเคมี ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพและความปลอดภัย โดยเราตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพวกเขาเป็น 2 เท่า และสร้างชุมชนชาวเขาให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

เพอร์เฟค เอิร์ธ เราใช้ทรัพยากรที่ธรรมชาติมอบให้ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนชาวเขา สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวการทำเกษตรแบบออร์แกนิค นำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นให้กับเกษตรกรในชุมชน โดยยังรักษาขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของพวกเขาให้คงเดิม

หลักการของเรา

Perfect Earth Foods

สุขภาพที่ดี

แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งกายและใจ

ดีต่อธรรมชาติ

ฟื้นฟูโลกของเรา

ชุมชนยั่งยืน

ช่วยเหลือและพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน

You cannot copy content of this page